Isikud

Hans-Roland Võrk

Sündinud 29. XI 1896 Tapal
Surnud 30. X 1978 Tallinnas

Oli OÜ RET asutaja (1935), kaasomanik, juhatuse liige, juhatuse esimees (1940) ja direktor. Raadio-Kooperatiivi juhatuse abiesimees.
Osales Vabadussõjas. Lõpetas 1925 Berliini tehnikaülikooli elektriinsenerina, täiendas end 1926-1928 USA-s. Oli 1928-1935 Tallinna Tehnikumi õppejõud. Käis mitmel õppe- ja tutvumisreisil välismaal: 1935. aasta kevadel viibis pikemal õppereisil mitmesse Mandri-Euroopa ja Inglise juhtivasse raadiotehasesse; 1936. aasta alguses käis Riigi Ringhäälingu ülesandel enam kui kaks kuud kestnud reisi käigus USA-s, Inglismaal ja Hollandis, kus tutvus uuemate saatejaamade, stuudiohoonete ja seadmetega.
1940-1948 oli TPI õppejõud, sh 1944-1948 TPI elektrotehnikakateedri juhataja, professor (1946).
Arreteeriti 1950, viibis 1951-1956 asumisel Omski oblastis, Venemaal "Nõukogude-vastase agitatsiooni" eest. Rehabiliteeriti 1956. Töötas 1956-1961 EPA-s.
Vabadusristi I liigi 3. järk.

Frierich-Alfred Olbrei

fredolbreiSündinud 12. VIII 1893 Tallinnas
Surnud 25. III 1972 Tallinnas

Oli OÜ RET asutaja (1935), kaasomanik ja juhatuse liige.
Lõpetas eksternina Peterburis Nikolai sõjaväeinseneride kooli ja 1918 Jevpatoria sõjaväelendurite kooli. Osales Vabadussõjas.
Õppis Riia Polütehnikumis, lõpetas Prantsusmaal Toulouse'i Ülikooli elektrotehnikainstituudi inseneri kutsega.
Oli 1926-1933 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutiste lektor ja Kõrgema Sõjakooli õppejõud, inseneriväeala erijuhataja. 1933-1934 Sidepataljoni ülem. A-st 1938 kolonel.
1934-1940 Riigi Ringhäälingu juhataja (kuulus OÜ Raadio-Ringhääling juhatusse 1927-1934), Türi saatemasti ehitamise initsiaatoreid. Tegutses Rotary klubis, Estonia seltsis, spordiorganisatsioonides jm. Valiti 1936 Virumaa Elektri AS-i juhatusse.
1940-1941 sidevalitsuse raadiokeskuse peainsener, viidi Venemaale laskurdiviisi ülemaks, oli Tjumeni sõjakooli lektor. Arreteeriti 1944 süüdistatuna spionaazhis ja vandenõus.
Kuni 1956 asumisel, seejärel ENSV MN tehnikaekspert.
Vabadusristi I liigi III järk ja Kotkaristi III klassi teenetemärk.

Julius Anton

OÜ RET osanik, juhatuse esimees (1935), juhatuse liige (1935-1940); majaomanik

Osvald Kirsipuu (Kirspu)

OÜ RET väikeosanik (1935), Raadio-Kooperatiivi juhatuse liige

Martin Köstner

(19. XII 1899-?)

OÜ RET osanik (1935); pangandus- ja ühiskonnategelane. Sündis Viljandimaal Suure-Jaanis koolijuhataja pojana, lõpetas gümnaasiumi Kislovodskis ja 1926. aastal Tartu Ülikooli majandusteadlasena; töötas Harju Pangas, Eesti Rahvapangas ja Virumaa Ühispangas, a-st 1928 oli Põllumeeste Keskpanga direktor; oli ka mitme äriühingu juhatuse esimees (autoäri AS Mobile, Eesti Karusnahaeksportühing, Saku Turbaühisus), abiesimees (Põllumeeste Keskpank, KÜ Estonia) ja nõukogu liige (Eesti Pank, AS Eesti Turbatööstus, Raadio-Kooperatiiv); oli tegev veel mitmes asutuses. (Uus Eesti 19.12.1939, Järva Teataja 19.12.1939)

Artur Ojalo /a-ni 1935 Odenberg/

(1903-1978)

OÜ RET väikeosanik (1935), Raadio-Kooperatiivi juhatuse esimees; oli Nõmme Kaitseliidu malevkonna pealik 1928-1935, hiljem kassahoidja, Nõmme Rotary klubi asutajaid (1936), oli tegev Allveelaevastiku Sihtkapitali Nõmme osakonnas. Kotkaristi V ja Valgeristi III klassi teenetemärgi kavaler. Saksa okupatsiooni ajal töötas Eesti Sõna trükikojas, pärast sõda ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumis ja tehases Estoplast. (Leho Lõhmus "Nõmme. Viiskümmend XX sajandi väljapaistvat nõmmelast", Nõmme LV-Koolibri, 2004)

Rudolf Paabo /ka Rudolph Paabo/

(18. VII 1889-?)

OÜ RET osanik (1935); vandeadvokaat ja ühistegelane. Sündis Tartumaal Kavastu vallas, lõpetas Tartu reaalkooli ja 1914 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, asus tegutsema advokatuuri alal. 1918-1919 rahaministeeriumi sekretär, 1919. aastast majandusministeeriumi juriskonsult, Eesti-Vene rahuläbirääkimiste ekspert, 1919-1930 Tallinna linnavolikogu liige ja juhataja. Oli Eesti Ühistegelise Liidu juhatuse liige, tarvitajateühingu Oma nõukogu abiesimees, ETK nõukogu abiesimees, Eesti Rahvapanga juhatuse liige, Ühistegevuskoja juhatuse liige. Üliõpilaspõlves osales "Noor-Eesti" liikumises ja ajakirja "Vaba-Eesti" väljaandmises. Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler. (Päevaleht 17.07.1939, Uus Eesti 17.07.1939)

Rudolf Penno

(12. V 1896- 25. XI 1951)

OÜ RET osanik (1935); poliitik ja ühiskonnategelane. Sündis Undla vallas Virumaal, lõpetas Rakvere õpetajate seminari ja sõjakooli Peterburis, osales ohvitserina I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Oli mitme organisatsiooni ja äriühingu (kindlustusseltsi Talu, Eesti Maapanga, Pikalaenu Panga, spordiseltsi Kalev, Eesti Haridusliidu jm) juhatuse liige, II-V Riigikogu liige, III-V Riigikogu abiesimees, I Riigivolikogu liige ja a- st 1939 abiesimees, Otto Tiefi valitsuse kaubandus- ja tööstusminister (1944), läks Rootsi. (EE 14 (2000), Uus Eesti 11.05.1936)

Karl-Aleksander Reinaste /a-ni 1936 Reinmann/

(1891-1942)

OÜ RET asutaja (1935), osanik (1935), juhatuse liige; Raadio-Kooperatiivi juhatuse liige; oli õpetajaharidusega, enne I maailmasõda töötas õpetajana (ka Kaukaasias ja Krimmis), osales I ms-s, naases Eestisse 1920, asus tööle Eesti Ühistegelises Liidus, oli hiljem selle juhatuse liige ja nõunik, 1937-1940 Eesti Ühistegevuskoja nõunik. A-st 1927 ajalehe Ühistegelised Uudised vastutav toimetaja ja ÜT Kindlustuse Keskseltsi juhatuse liige. Osales aktiivselt Nõmme Majaomanike Panga ja Nõmme Kindlustuse Seltsi tegevuses, oli Nõmme linnavolikogu liige ja esimees 1930-1934, a-st 1935 Kaitseliidu Nõmme malevkonna pealik, asutas 1936 Kaitseliidu egiidi all Nõmme raadio. Kuulus ka OÜ Eesti Ringhääling asutajate hulka ja oli selle kauaaegne esimees. Anna IV järgu ordeni mõõgal, Kotkaristi V ja Valgeristi III klassi teenetemärgi kavaler. Arreteeriti 15. Juunil 1941, hukati järgmisel a-l Sverdlovskis. (Leho Lõhmus "Nõmme. Viiskümmend XX sajandi väljapaistvat nõmmelast", Nõmme LV-Koolibri, 2004)

Reinhold Saving

OÜ RET väikeosanik (1935), juhatuse liige; Raadio-Kooperatiivi juhatuse liige ja ärijuht

Jaan Taklaja

(27. X 1898-3. VIII 1942)

OÜ RET väikeosanik (1935); majandusajakirjanik ja ühiskonnategelane, a-st 1928 Päevalehe majandustoimetaja, Eesti Ajakirjanike Liidu aseesimees (1929-1934) ja esimees (a-st 1934), Estonia seltsi juhatuse liige, Vabadusristi II liigi 3. järk. Arreteeriti 1941, suri vangilaagris.